De Organisatie MRI Tool

Geen topsporter wordt gecoacht zonder data en beelden, geen dokter plaatst gips zonder een foto van het bot te hebben genomen, geen auto wordt gerepareerd zonder de motor uit te lezen en geen psychiater schrijft medicijnen voor zonder een diagnose te stellen. Logisch toch? Echter, het merendeel van de bedrijven past deze logica niet toe in hun praktijk en laten daardoor eenvoudige kansen liggen om de organisatie sterker te maken. De Business Value MRI is de nieuwe bedrijfsanalyse-oplossing die slimme organisatiediagnostiek mogelijk en bereikbaar maakt voor iedere organisatie!

De behoefte

Veel ondernemers, directeuren en managers worstelen onnodig met belangrijke managementthema’s terwijl de meeste oplossingen gewoon beschikbaar zijn. Beroepsfocus, onwetendheid en een vaak tegen gekomen natuurlijke weerstand tegen dikke adviesrapporten hebben als gevolg dat men niet bij de oplossingen van vraagstukken kan komen. Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat echt integraal advies vaak een onbetaalbare investering is voor veel ondernemingen. Herkenbaar?

De oplossing

Wij beschikken over een innovatieve oplossing waarin kennis, gevalideerd onderzoek en praktijkervaring samen zijn gevoegd tot één diagnosetool. Een tool die met behulp van 15 interactieve infographics eerst een objectieve, concrete diagnose stelt over de vitale bedrijfsonderdelen van uw organisatie. En met dit inzicht de kwaliteit van uw managementbeslissingen sterk verbetert. Geen snelle scan maar een zorgvuldige begrijpelijke bedrijfsanalyse waarna u samen met uw team en onze expertise op onderzoek uitgaat.

Slimme technologie in combinatie met nieuwe spelregels

De Business Value MRI werkt vanuit een nieuw consultancy business-model. Door de inzet van slimme technologie in combinatie met het veranderen van de spelregels ontstaat er een bijzondere nieuwe waarde; het wordt begrijpelijk voor de gehele organisatie, er ontstaat versneld meer veranderdraagvlak en het wordt bereikbaar voor een nieuwe groep bedrijven. De veranderende spelregels:

 • U wordt de belangrijkste medewerker in het consultancyproces
 • Er wordt gewerkt vanuit volledige gelijkwaardigheid met de consultant
 • Kennis wordt overgedragen zodat uw organisatie zelf de bedrijfanalyse toe
  kan passen en doorvertalen naar de praktijk
 • Academische rapporten worden vervangen door beelden (infographics)
 • Al uw medewerkers, klanten en leveranciers worden bij het proces
  betrokken

Eerst het fundament versterken

De verwachtingen worden bij aanvang realistisch, concreet en meer dan haalbaar gemaakt door te werken aan en vanuit een sterk gebalanceerd fundament van de organisatie:

 • Eerst de focus op ‘good’ dan op ‘great’
 • Eerst de focus op organiseren dan digitaliseren
 • Eerst de focus op small data dan op big data
 • Eerst de focus op H.I. (human intelligence) en dan op A.I. (artificial
  intelligence)
 • Eerst de focus op het creëren van resultaat tegen de best mogelijke
  investering voor de onderneming

Vanuit een nieuw uitzicht op de organisatie

De Business Value MRI werkt vanuit drie inspirerende psychologische pijlers en een filosofische basishouding. Van belang is dat wij met elkaar gaan werken vanuit de ‘vrije’ ruimte en starten vanuit ‘eerst even niet vinden’, vragen stellen, luisteren en samen kijken naar de vitale onderdelen van de organisatie. ‘Wat zien wij nu wat er gebeurt?’ Dit vanuit een positieve oplossingsgerichte insteek om u en uw organisatie te leren hoe u zelf leert en het beste kunt verbeteren.

De drie pijlers:

1. Vergelijken

Organisatiebenchmark op professionaliteits- en volwassenheidsniveau met:

 • de bedrijfskundige aanpak en werkwijze van zeer succesvolle bedrijven (business spieken)
 • de indicatoren van failliete bedrijven en mislukte plannen (bottleneck principe)
 • beproefde management modellen (wetenschappelijk inzicht)
2. Betekenis geven

Acceptatie en draagvlak verhogen door betekenis te geven aan de bedrijfsanalyse door:

 • u actief mee te laten denken en werken aan de analyse (IKEA effect)
 • u positief uit te dagen tijdens de analyse (deskundigheidsbevordering)
 • uw medewerkers, klanten en leveranciers te betrekken in de input (360 graden feedback)
3. Begrijpen

Acceptatie en draagvlak te versterken door de rapporten te visualiseren door:

 • infographics (beeldvorming)
 • waardeoordeel in kleur groen, oranje, rood (stoplicht-effect)
 • inspiratie en verbeterscore-elementen toevoegen (gamification-effect)

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie ontvangen over wat de Business Value MRI voor uw organisatie kan betekenen, neem dan gerust contact met me op.
E: info@nijhofforg.nl
T: 06-20609905
Bekijk alle berichten