Uniek organisatieontwikkelingsmodel

Wat zijn de kenmerken van duurzaam succesvolle en future proof bedrijven?

Zij hebben een 360˚ visie op organiseren en ondernemen. In het organisatieontwikkelingsmodel komt is dit verder uitgewerkt in 4 thema’s en 7 kerngebieden.

De 7 kerngebieden

 1. Allereerst beginnen zij met WIJ. Ze weten waar ze goed in zijn, waar ze energie van krijgen, waar ze voor staan en welke bijdrage zij willen leveren.
 2. Ze zijn sterk gefocust op hun klanten en zijn continue alert op de veranderende behoeften van klanten.
 3. Ze stemmen hun producten en diensten continue af de (veranderende) behoeften van klanten, waarbij innovatie een sleutelbegrip is.
 4. Ze weten goede medewerkers binnen te halen en te houden, waarbij veel aandacht is voor de eigen verantwoordelijkheid en een levenlang leren.
 5. De eigen organisatie is sterk, lean en wendbaar.
 6. Ze beseffen dat samenwerking belangrijk is, zowel in als buiten het bedrijf. Daarom wordt er grote waarde gehecht aan het samenwerken met strategische partners en stakeholders.
 7. Tenslotte houden ze sterk rekening met hun omgeving en hoe ze dienstbaar kunnen zijn aan de maatschappij en het milieu.

(Groei) ambitie

 • Ambitieuze doelen stellen
 • Doen waar je goed in bent
 • Onderscheidend durven zijn

Actieplan

 • Meer focus hebben
 • Actiegerict zijn
 • Iedereen betrekken

360° analyze

 • Snel integraal inzicht krijgen
 • Grip op realiteit versterken
 • Meer draagvlak creëren

Acties

 • Continu verbeteren
 • Beter inzetten van data
 • Organisatie versterken

Resultaten

 • Groeien en bloeien
 • Topresultaten behalen
 • Medewerkers boeien en binden

Storylistening en storytelling

In organisaties spelen verhalen een cruciale rol bij het creëren van verbinding en begrip. Ze onthullen de onderliggende dynamiek tussen mensen, afdelingen en informatie.

Een typische uitspraak van managers is “waarom doen ze niet wat we zeggen”, terwijl medewerkers vaak verzuchten “waarom luisteren ze niet naar ons”.

Storytelling en storylistening bieden en krachtige oplossing. Verhalen stellen mensen namelijk in staat om op een dieper niveau met elkaar te communiceren, door actief en empathisch naar elkaars verhalen te luisteren, en zo de ander echt te begrijpen.

Verhalen geven richting door complexe vraagstukken te vereenvoudigen en betekenis te geven aan abstracte cijfers. Verhalen helpen bij het creëren van gezamenlijke doelen door leen visie tot leven te brengen en mensen te inspireren. Ze inspireren tot acties en stimuleren mensen om deze gezamenlijke doelen na te streven waardoor resultaten worden behaald.

Door storytelling en storylistening te omarmen, kunnen organisaties gedijen in een omgeving waarin mensen op één lijn zitten, dezelfde taal spreken en gezamenlijk naar succes toewerken.Ze bevorderen ook een positieve bedrijfscultuur, waarin mensen zich gehoord voelen en misverstanden verminderd worden.Verhalen vormen het hart van een organisatie, dat de weg wijst naar succes door middel van verbinding, richting, acties en uiteindelijk resultaten.

Start vandaag nog met het Future Proof maken van uw bedrijf

Start