Future Proof Finance

Altijd een passend Programma

Finance als businesspartner programma

Elk bedrijf heeft zijn eigen ambities en uitdagingen of het gebied van Finance en Finance Transformatie. Er bestaat echter geen ‘one-size-fits-all oplossing’. Daarom bouwen we samen met verschillende bouwstenen een custom-made programma. De meeste bouwstenen kunnen ook als ‘losse’ dienst worden afgenomen.

Bekijk de bouwstenen binnen dit programma
Neem contact op

Het Future Factors 360˚ Model

Ik werk vaak met het Future Factors 360° Model. Hierbij maken we gebruik maken van een uniek organisatieontwikkelingsmodel, een 5-stappen-aanpak en inzichten op het gebied van storytelling.

Bekijk het 360˚ Model

Start vandaag nog met het Future Proof maken van uw bedrijf envraag een gratis (groei) adviesgesprek & quickscan aan

Met de Finance Focus MRI als quickscan krijgt u inzicht in uw financiele volwassenheid.

Nu aanvragen

Talentontwikkeling & coaching

Haal het beste uit individu en teams

Talentontwikkeling programma Finance Team

Hoe breng je als CFO het beste uit uw Finance Team naar boven? Die vraag staat centraal in dit programma. We slaan een brug tussen ‘wat nodig is om Finance naar ‘the next level’ te brengen’ en de persoonlijke talenten en ambities in het team. Een leven lang leren is hierbij een belangrijk onderliggend thema.

Neem contact op

Talenten analyse o.b.v TMA methode

De TMA analyse brengt de talenten, interesses, competenties en loopbaanmogelijkheden van uw medewerkers in beeld. Vanuit deze waardevolle inzichten kunnen de juiste ontwikkelingskansen worden geboden zodat hun potentieel volledig kan worden benut.

Neem contact op

Vakinhoudelijke assessments voor Financials

Wie een sterk team wil bouwen, moet weten wat ieders vakinhoudelijke kwaliteiten zijn. Er zijn veel tools op de markt die toetsen op bewustzijn en gedrag. Complementair daaraan toetsen wij finance professionals op hun vakinhoudelijke krachten. De Future Factor Finance scans geven antwoord op vragen als: Bent u een business controller, financial controller, beide of allebei niet? Hoever bent al opgeschoven in Digital Finance. En kunt u zich nog ontwikkelen op inhoud en of aan de menskant? Is dat zinvol? Hoe dan?

Neem contact op

Finance Team coaching

Coaching voor financials is essentieel. CFO’s hebben vaak een overvolle agenda en externe coaching biedt waardevolle ondersteuning bij zowel professionele als persoonlijke groei. Het versterkt financiële expertise, ontwikkelt leiderschap en verbetert communicatie. Financials kunnen zich beter concentreren op kerntaken, stress verminderen en betere resultaten behalen.

Neem contact op

CFO coaching

Als leider dragen CFO’s vaak een enorme verantwoordelijkheid en staan ze regelmatig voor uitdagende beslissingen. Deze rol kan eenzaam aanvoelen, waarbij het ontbreekt aan een vertrouwde partner om mee te sparren. Iemand die ze begrijpt en die in hetzelfde vaarwater heeft gezeten. Coaching biedt waardevolle ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling, versterking van leiderschapsvaardigheden en strategische inzichten. Het creëert een veilige ruimte om te reflecteren en zelfvertrouwen te vergroten.

Neem contact op

Trainingen & workshops

Maak de vertaalslag in uw organisatie

‘Bereik meer met goede storytelling’

Waarom loopt het soms toch niet zo lekker in bedrijven, tussen afdelingen of collega’s? Vaak komt dit doordat mensen niet op dezelfde golflente zitten en elkaars ‘taal’ onvoldoende spreken. Storylistening en storytelling kunnen dat patroon doorbreken met een goed communicerende organisatie als gevolg.

Bekijk alle trainingen
Schijf je nu in voor de unieke Finance trainingen (voor financials en niet-financials)

Future Factors Bouwstenen

De bouwstenen van elk programma (op maat)

Elk bedrijf heeft zijn eigen ambities en uitdagingen. Er bestaat geen "one size fits all oplossing" en daarom gaan we aan de slag met een voor uw bedrijf op maat gemaakt programma, dat wij samenstellen uit verschillende bouwstenen. De meeste bouwstenen kunnen ook als ''losse'' dienst afgenomen worden.
Neem contact op
Werken volgens de 4 Future Proof thema's en 7 kerngebieden

De Future Factors 360 scan geeft inzicht in de volwassenheid van organisaties op 4 thema’s en 7 kerngebieden en beoordeelt de organisatie op de “wij”, klantgerichtheid, productaanpassing, talentmanagement, organisatiekracht, samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Inzicht in de kwaliteit van het managementproces

De Early Indicator geeft u inzicht in de professionaliteit en kwaliteit van het management.

Hoe duidelijk is de richting van uw organisatie, hoe efficiënt is uw organisatie en hoe werkt het in uw organisatie? Hoe is de samenhang van uw beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau?

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Integrale 360° analyse

De Business Value MRI is onze meest uitgebreide MRI en laat u om 360° het verborgen potentieel van uw organisatie bekijken, begrijpen en benutten.

U gaat aan de slag met management & organisatie, commercie, hr, finance, digitalisering en inkoop.

De Business Value MRI is ook zeer geschikt voor het verkrijgen van de juiste inzichten bij bedrijfsovernames.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Focus op markt & klanten

De Digital Focus MRI geeft inzicht in de volwassenheid en het potentieel van uw commerciële organisatie en inspanningen. Het laat tevens zien in hoeverre uw commerciele ambities gefundeerd zijn in het management proces. Tevens is een klanttevredenheidsonderzoek inbegrepen.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Focus op medewerkers & arbeidsmarkt

Met de HR Focus MRI brengt u de tevredenheid, passie en commitment van medewerkers, de volwassenheid van de HR activiteiten en de arbeidsmarktpositionering interactief in beeld. Wat gaat goed en wat kan beter? Waar zitten de aandachtspunten? U krijgt het direct interactief in beeld.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Focus op financiële volwassenheid

Met de Finance Focus MRI brengt u financiële volwassenheid en stabiliteit interactief in beeld. Wat gaat goed en wat kan beter? Waar zitten de aandachtspunten? U krijgt het direct interactief in beeld.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Focus op digitale ontwikkelmogelijkheden

Met de Digital Focus MRI brengt u de volwassenheid in beeld rondom digitalisering, waarbij tevens gekeken wordt naar het managementproces en cultuurbeeld omdat die mede bepalend zijn voor het succes van uw digitaliseringsstrategie.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

HPFF staat voor High Performance Financiele Functie

Als het middelpunt van de organisatie speelt de financiële functie een cruciale rol. Financiële professionals fungeren als strategische partners voor verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Door te streven naar een high-performance financiële functie kan de financiële afdeling een voortrekkersrol blijven vervullen bij het stimuleren van groei en het optimaliseren van bedrijfsresultaten. De HPFF scan geeft inzicht in de volgdende 5 thema’s: IT focus, rolduidelijk, persoonlijke ontwikkeling, financiele functie verbetering en de strategische rol.

De scan komt tot stand in samenwerking met FFR&D.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Lean inzetten in uw finance organisatie

Voor Finance is het cruciaal om flexibel te zijn en om mee bewegen in een snel veranderende en digitaliserende omgeving.

Ontdek hoe u uw financiele organisatie wendbaarder kunt maken met de principes van Lean.

Met Lean Accounting kun je snel inspelen op nieuwe trends, kansen grijpen en efficiënt reageren op veranderingen.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Talenten analyse o.b.v TMA methode

De TMA analyse brengt de talenten, interesses, competenties en loopbaanmogelijkheden van uw medewerkers in beeld. Vanuit deze waardevolle inzichten kunnen de juiste ontwikkelingskansen worden geboden zodat hun potentieel volledig kan worden benut.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Inzicht in de professionaliteit van financials

Wie een sterk team wil bouwen, moet weten wat ieders vakinhoudelijke kwaliteiten zijn. Er zijn veel tools op de markt die toetsen op bewustzijn en gedrag. Complementair daaraan toetsen wij finance professionals op hun vakinhoudelijke krachten.

Door middel van een online scan meten wij in ongeveer één uur per online scan de werkelijke vakinhoudelijke kracht en potentie van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf. Heeft een kandidaat het vakgebied echt in de vingers of juist net niet? Een onderscheid dat echt niet afdoende wordt gegarandeerd door opleidingsniveau of een CV, maar via de scan wel zeer objectief kan worden vastgelegd. Een onderscheid ook dat alle betrokkenen helpt bij de juiste keuzes. En we tonen aan waar iemand staat ten opzichte van duizenden Finance professionals wereldwijd.

De Future Factor Finance scans geven antwoord op vragen als:
Bent u een business controller, financial controller, beide of allebei niet? Hoever bent al opgeschoven in Digital Finance. En kunt u zich nog ontwikkelen op inhoud en of aan de menskant? Is dat zinvol? Hoe dan?

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Concreet inzicht in de samenstelling van het team

Breng de volwassenheid en het potentieel van uw medewerkers in beeld met de “Vlootschouw”. De Vlootschouw helpt u om concrete doelen en acties te stellen voor individuele medewerkers en voor afdelingen.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Ondersteuning bij professionele en persoonlijke groei

Coaching voor financials is essentieel. CFO’s hebben vaak een overvolle agenda en externe coaching biedt waardevolle ondersteuning bij zowel professionele als persoonlijke groei. Het versterkt financiële expertise, ontwikkelt leiderschap en verbetert communicatie. Financials kunnen zich beter concentreren op kerntaken, stress verminderen en beter resultaten behalen.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Een vertrouwde partner

Alles leider dragen CFO’s vaak een enorme verantwoordelijkheid en staan ze regelmatig voor uitdagende beslissingen. Deze rol kan eenzaam aanvoelen, waarbij het ontbreek te aan een vertrouwende partner om mee te sparren. iemand die ze begrijpt en die in hetzelfde vaarwater heeft gezeten. Coaching biedt waardevolle ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling, versterking van leiderschapsvaardigheden en strategische inzichten. Het creëert een veilige ruimte om te reflecteren en zelfvertrouwen te vergroten.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Focus op managementinformatie

In veel organisaties wordt veel tijd en energie gestoken in managementrapportages en dashboards. Uit onderzoek blijkt dat deze maar weinig worden geraadpleegd. Reden zijn vaak: teveel informatie, die daarbij door veel mensen in de organisatie niet begrepen wordt.

Met KPI coaching gaan we terug naar de basis o.b.v. het ”less is more” principe: welke informatie is echt nodig om op te kunnen  sturen en hoe kunnen we die informatie op een voor iedereen begrijpelijk manier weergeven.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Begeleiding bij ERP-implementaties en leveranciersselectie

Een goed ERP systeem helpt u om alle informatiestromen aan elkaar te verbinden en om waardevolle inzichten te krijgen voor uw business.

De realiteit is dat er naast het ERP systeem vaak nog veel handmatige handelingen zijn en het systeem onvoldoende inzichten biedt. De realiteit is ook dat veel implementaties mislukken.
Met ERP coaching wordt u geholpen bij het selecteren van een nieuw ERP systeem, bij de implementatie ervan en / of om meer uit uw huidige ERP systeem te halen.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

De basis voor een leven lang leren

Elke training kan ook inzet worden als bouwsteen in een van de programma’s.

Bekijk alle trainingen

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Start vandaag nog met het Future Proof maken van uw bedrijf

Start