Future Proof HR

Altijd een passend Programma

Win 'de war on Talent' programma

Elk bedrijf heeft zijn eigen ambities en uitdagingen of het gebied van HR, talentontwikkeling en de war on talent. Er bestaat echter geen ‘one-size-fits-all oplossing’. Daarom bouwen we samen met verschillende bouwstenen een custom-made programma. De meeste bouwstenen kunnen ook als ‘losse’ dienst worden afgenomen.

Bekijk de bouwstenen binnen dit programma
Neem contact op

Start vandaag nog met het Future Proof maken van uw bedrijf envraag een gratis (groei) adviesgesprek & quickscan aan

Met de HR Focus MRI als quickscan krijgt u inzicht in uw volwassenheid op HR gebied.

Nu aanvragen

Talentontwikkeling & coaching

Haal het beste uit individu en teams

Talenten analyse o.b.v TMA methode

De TMA analyse brengt de talenten, interesses, competenties en loopbaanmogelijkheden van uw medewerkers in beeld, waardoor waardevolle inzichten onstaan om hun potentieel volledig te benutten en de juiste ontwikkelingskansen te bieden.

Neem contact op

Vakinhoudelijke assessments voor financials

Als je een sterk team wilt bouwen, moet je weten wat ook weten wat ieders vakinhoudelijke kwaliteiten zijn. Er zijn veel tools op de markt die toetsen op bewustzijn en gedrag.

Complementair daaraan toetsen wij daarom finance professionals op hun vakinhoudelijke krachten. Voorbeelden van vragen waar onze scans antwoord op geven, zijn o.a.: Bent u een business controller, financial controller, beide of allebei niet? Hoe ver bent al opgeschoven in Digital Finance. En kunt u zich nog ontwikkelen op inhoud en of aan de menskant? Is dat zinvol? Hoe dan?

Neem contact op

Coaching van managementteams, CFO's en Finance Teams

Zet coaching in voor betere samenwerking, verbetere besluitvorming en het vergroten van persoonlijke groei.

Neem contact op

Trainingen & workshops

Maak de vertaalslag in uw organisatie

‘Bereik meer met goede storytelling’

Waarom loopt het soms toch niet zo lekker in bedrijven, tussen afdelingen of collega’s? Vaak komt dit doordat mensen niet op dezelfde golflente zitten en elkaars ‘taal’ onvoldoende spreken. Storylistening en storytelling kunnen dat patroon doorbreken met een goed communicerende organisatie als gevolg.

Bekijk alle trainingen
Schijf je nu in voor de unieke trainingen

Future Factors Bouwstenen

De bouwstenen van elk programma (op maat)

Elk bedrijf heeft zijn eigen ambities en uitdagingen. Er bestaat er geen "one size fits all oplossing" en daarom gaan we aan de slag met een voor uw bedrijf op maat gemaakt programma, dat wij samenstellen uit verschillende bouwstenen. De meeste bouwstenen kunnen ook als ''losse'' dienst afgenomen worden.
Neem contact op
Werken volgens de 4 Future Proof thema's en 7 kerngebieden

De Future Factors 360 scan geeft inzicht in de volwassenheid van organisaties op 4 thema’s en 7 kerngebieden en beoordeelt de organisatie op de “wij”, klantgerichtheid, productaanpassing, talentmanagement, organisatiekracht, samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Inzicht in de kwaliteit van het managementproces

De Early Indicator geeft u inzicht in de professionaliteit en kwaliteit van het management.

Hoe duidelijk is de richting van uw organisatie, hoe efficiënt is uw organisatie en hoe werkt het in uw organisatie? Hoe is de samenhang van uw beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau?

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Integrale 360° analyse

De Business Value MRI is onze meest uitgebreide MRI en laat u om 360° het verborgen potentieel van uw organisatie bekijken, begrijpen en benutten.

U gaat aan de slag met management & organisatie, commercie, hr, finance, digitalisering en inkoop.

De Business Value MRI is ook zeer geschikt voor het verkrijgen van de juiste inzichten bij bedrijfsovernames.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Focus op medewerkers & arbeidsmarkt

Met de HR Focus MRI brengt u de tevredenheid, passie en commitment van medewerkers, de volwassenheid van de HR activiteiten en de arbeidsmarktpositionering interactief in beeld. Wat gaat goed en wat kan beter? Waar zitten de aandachtspunten? U krijgt het direct interactief in beeld.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Optimaliseer medewerkerstevredenheid met concrete inzichten

Veel bedrijven maken zich zorgen hoe ze goed personeel binnen kunnen halen en binnen kunnen houden.

Het is daarbij belangrijk om periodiek de thermometer in de eigen organisatie te stoppen en te horen hoe uw medewerkers tegen uw bedrijf en organisatie aankijken.

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek helpt u om dat inzicht te krijgen en creëert een basis voor het namen van doelgerichte acties.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Talenten analyse o.b.v TMA methode

De TMA analyse brengt de talenten, interesses, competenties en loopbaanmogelijkheden van uw medewerkers in beeld. Vanuit deze waardevolle inzichten kunnen de juiste ontwikkelingskansen worden geboden zodat hun potentieel volledig kan worden benut.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Inzicht in de professionaliteit van financials

Wie een sterk team wil bouwen, moet weten wat ieders vakinhoudelijke kwaliteiten zijn. Er zijn veel tools op de markt die toetsen op bewustzijn en gedrag. Complementair daaraan toetsen wij finance professionals op hun vakinhoudelijke krachten.

Door middel van een online scan meten wij in ongeveer één uur per online scan de werkelijke vakinhoudelijke kracht en potentie van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf. Heeft een kandidaat het vakgebied echt in de vingers of juist net niet? Een onderscheid dat echt niet afdoende wordt gegarandeerd door opleidingsniveau of een CV, maar via de scan wel zeer objectief kan worden vastgelegd. Een onderscheid ook dat alle betrokkenen helpt bij de juiste keuzes. En we tonen aan waar iemand staat ten opzichte van duizenden Finance professionals wereldwijd.

De Future Factor Finance scans geven antwoord op vragen als:
Bent u een business controller, financial controller, beide of allebei niet? Hoever bent al opgeschoven in Digital Finance. En kunt u zich nog ontwikkelen op inhoud en of aan de menskant? Is dat zinvol? Hoe dan?

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Concreet inzicht in de samenstelling van het team

Breng de volwassenheid en het potentieel van uw medewerkers in beeld met de “Vlootschouw”. De Vlootschouw helpt u om concrete doelen en acties te stellen voor individuele medewerkers en voor afdelingen.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Focus op versterken van het MT en besluitvorming

Een managementteam geeft invulling aan de missie, visie en strategie van de organisatie. Daarbij is het belangrijk dat de neuzen dezelfde kant op staan. Met MT coaching focussen we ons op het versterken van teamwork en het verbeteren van de besluitvormingskwaliteit.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

In dit onderzoek krijgt u antwoord op de vraag hoe aantrekkelijk uw bedrijf en uw vacature eigenlijk zijn. Er wordt daarbij gebruik gemaakt uit resultaten uit wereldwijde onderzoeken en uit eigen onderzoek met studenten uit heel Nederland.

U krijgt inzicht hoe u de arbeidsmarkt kunt verleiden, boeien en binden.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Een vertrouwde partner

Alles leider dragen CFO’s vaak een enorme verantwoordelijkheid en staan ze regelmatig voor uitdagende beslissingen. Deze rol kan eenzaam aanvoelen, waarbij het ontbreek te aan een vertrouwende partner om mee te sparren. iemand die ze begrijpt en die in hetzelfde vaarwater heeft gezeten. Coaching biedt waardevolle ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling, versterking van leiderschapsvaardigheden en strategische inzichten. Het creëert een veilige ruimte om te reflecteren en zelfvertrouwen te vergroten.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

De basis voor een leven lang leren

Elke training kan ook inzet worden als bouwsteen in een van de programma’s.

Bekijk alle trainingen

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)

Start vandaag nog met het Future Proof maken van uw bedrijf

Start