Inzicht in de professionaliteit van financials

Wie een sterk team wil bouwen, moet weten wat ieders vakinhoudelijke kwaliteiten zijn. Er zijn veel tools op de markt die toetsen op bewustzijn en gedrag. Complementair daaraan toetsen wij finance professionals op hun vakinhoudelijke krachten.

Door middel van een online scan meten wij in ongeveer één uur per online scan de werkelijke vakinhoudelijke kracht en potentie van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf. Heeft een kandidaat het vakgebied echt in de vingers of juist net niet? Een onderscheid dat echt niet afdoende wordt gegarandeerd door opleidingsniveau of een CV, maar via de scan wel zeer objectief kan worden vastgelegd. Een onderscheid ook dat alle betrokkenen helpt bij de juiste keuzes. En we tonen aan waar iemand staat ten opzichte van duizenden Finance professionals wereldwijd.

De Future Factor Finance scans geven antwoord op vragen als:
Bent u een business controller, financial controller, beide of allebei niet? Hoever bent al opgeschoven in Digital Finance. En kunt u zich nog ontwikkelen op inhoud en of aan de menskant? Is dat zinvol? Hoe dan?

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)