Focus op versterken van het MT en besluitvorming

Een managementteam geeft invulling aan de missie, visie en strategie van de organisatie. Daarbij is het belangrijk dat de neuzen dezelfde kant op staan. Met MT coaching focussen we ons op het versterken van teamwork en het verbeteren van de besluitvormingskwaliteit.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)