Focus op managementinformatie

In veel organisaties wordt veel tijd en energie gestoken in managementrapportages en dashboards. Uit onderzoek blijkt dat deze maar weinig worden geraadpleegd. Reden zijn vaak: teveel informatie, die daarbij door veel mensen in de organisatie niet begrepen wordt.

Met KPI coaching gaan we terug naar de basis o.b.v. het ”less is more” principe: welke informatie is echt nodig om op te kunnen  sturen en hoe kunnen we die informatie op een voor iedereen begrijpelijk manier weergeven.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)