HPFF staat voor High Performance Financiele Functie

Als het middelpunt van de organisatie speelt de financiële functie een cruciale rol. Financiële professionals fungeren als strategische partners voor verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Door te streven naar een high-performance financiële functie kan de financiële afdeling een voortrekkersrol blijven vervullen bij het stimuleren van groei en het optimaliseren van bedrijfsresultaten. De HPFF scan geeft inzicht in de volgdende 5 thema’s: IT focus, rolduidelijk, persoonlijke ontwikkeling, financiele functie verbetering en de strategische rol.

De scan komt tot stand in samenwerking met FFR&D.

Deze bouwsteen wordt vaak ingezet binnen de volgende pijler(s)